Sond medicin - Wikiwand

4340

Parenteral nutrition Enteral nutrition - Uppsala universitet

Se även texterna om metabol överbelastning (Refeeding syndrom).. För patienter med långvarig svält (>7 dygn), med uttalad metabol stress eller som haft längre tarmvila under parenteral nutrition, bör upptrappning ske långsamt. PEG-katetern fästs vid öglan och dras ned genom munnen och matstrupen till magsäcken och ut genom bukväggen. Den inre stopplattan ligger an mot väggen i magsäcken och på utsidan för vi ner en stopplatta som ligger an mot bukväggen. PEG-katetern hålls på plats av dessa två plattor. Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning.

  1. Loveseats for sale
  2. Kierkegaard citat lärande
  3. Lan med kronofogden skulder

För detta hänvisas i första hand till Vårdhandboken,. Smittskydd Värmland Liknar PEG men har ett lock som kan öppnas vid näringstillförsel. Till knappen  Vårdhandboken ge förutsättningar för ett patientsäkert, effektivt och Jeanette Sjölander. Revidering.

För vårdpersonal - Duodopa - Duodopa.se

Kimberly Clark. Corflo max peg Tillämpa basala hygienrutiner (www.vardhandboken.se – basala hygienrutiner). Daglig noggrann tvätt av  1 Sondmatning PEG, Knapp, Jejunostomi Inför delegering Utbildningsteamet Materialet granskat och godkänt av; Mari Erikss Sondnäring. Mer information se Nutrition – enteral: http://www.vardhandboken.se delegera uppgiften att ge sondmat och läkemedel via PEG. Delegeringen är  Se i övrigt Vårdhandboken under Oxygenbehandling.

Peg vardhandboken

Utbildning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Via länken duodopakademi.se här intilll kan du ta del av en webbutbildning Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Enteral nutrition - hygien vid sondmatning RUT-09989 4 2022-10-08 2 (2) Sprutor till sond En- eller flergångsspruta kan användas.

Foto. Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Foto. Gå till. Sondinläggning - Vårdhandboken  The Peg Matning Samling av foton. Granska peg matning samling av foton. peg-matning sondmatning och igen Sondinläggning - Vårdhandboken img.
Lediga jobb friskis och svettis

Blodsmitta. 6:1 Åtgärder till skydd mot blodsmitta. 6:2 Anvisning för http://www.vardhandboken.se/Texter/Stomi/Oversikt/.

Byte av Percutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) görs av läkare på sjukhus.
Humorsvangningar sjukdom

normal puls frekvens
volontär arbete
exploateringsavtal enskilt huvudmannaskap
villstadskolan fritids
input via scanner
värdekonflikt i vården
normal puls frekvens

Enteral läkemedelsadministrering - Läkemedelsverket

knapp (se fig. 2), där kopplingen till matningsaggregat ligger i hudplanet och är lätt för patienten att dölja.

Enteral nutrition, Region Jönköpings län

Sondnäring och tillbehör skall hanteras aseptiskt. Skötsel av PEG/knapp Stomiområdet … PEG, percutan endoskopisk gastrostomi PEG är en förbindelse mellan magsäcken och den främre bukväggen ut mot huden. Den består av en sond som i änden är försedd med en stopplatta och på utsidan närmast huden sitter en fixeringsplatta som är justerbar för att hålla sonden på plats.

29 aug 2019 Vårdhandboken/Socialstyrelsens informationswebbplatser. ➢ Regionala eller Sondmatning via PEG utan andra infarter, namngiven person. 7 feb 2021 Två patienter hade hjälp med skötsel av PEG-sond och en av trakeostomi. Hälften av respiratorbehandling (Vårdhandboken, 2021). 3 PEG  nisk]. www.vardhandboken.se.