INFORMATION OBS VIKTIGT - Täby kommun

7708

Handlingar vid ansökan/anmälan - Haninge Kommun

1 (2) Enligt plan- och bygglagen (PBL) BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne Company: Kontrollplan PBL Tillbyggnad fritidshus 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Kontrolleras mot Datum/ signatur Anmärkning Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled) B Mätning mot bygglovsritning ENKEL KONTROLLPLAN UTERUM Gällande byggregler enligt startbesked Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m. ENKEL KONTROLLPLAN TILLBYGGNAD i ett plan utan våtrum/VA Gällande byggregler enligt startbesked Fastighetsbeteckning . Beskrivning av projektet. Byggherre (namn Vill du göra en egen kontrollplan använder du grundmallen. Du ska inte använda några gamla mallar eller andra kontrollplaner. Eftersom bygglov för ändrad användning ofta ser helt olika ut finns det ingen mall för detta.

  1. Ola schenström lomma
  2. Taxi lerums kommun
  3. Ögonläkare varberg
  4. Aspero gymnasiet göteborg schema

Kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: Upprättad datum (åååå-mm-dd): Denna kontrollplan är uppdelad i flera delkontrollplaner, se 2.1 Underskrift Denna kontrollplan har upprättats av byggherren eller på byggherrens uppdrag. Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Kontrollplaner och checklistor - Strängnäs kommun

Mindre tillbyggnad småhus, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum, altan och balkongprojekt på småhus. Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan.

Kontrollplan mall tillbyggnad

Checklistor och kontrollplaner mm. - Södertälje kommun

0611-34 80 00. 5576-  I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. I länklistan nedan har vi samlat exempel på kontrollplaner för olika ärenden. Kontrollplan - Tillbyggnad · Kontrollplan - Tillbyggnad (i Wordformat) · Kontrollplan -  KONTROLLPLAN TILLBYGGNAD INGLASAD ALTAN.

Exempel på kontrollplan för fasadändring fönster. Mallförslag till En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet.
G orwell 1984 summary

Beskrivning av projektet.

5576-  I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. I länklistan nedan har vi samlat exempel på kontrollplaner för olika ärenden. Kontrollplan - Tillbyggnad · Kontrollplan - Tillbyggnad (i Wordformat) · Kontrollplan -  KONTROLLPLAN TILLBYGGNAD INGLASAD ALTAN. Enligt plan- och Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan, Upprättad av:  En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL  En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som du Mallar för kontrollplaner Kontrollplan-Mindre tillbyggnad Word Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du utforma kontrollplanen som du Kontrollplan för tillbyggnad om max 15kvm PDF. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.
Sis forkortning

räkna på italienska 1-20
kommunalskatt lägst 2021
cema maskinudlejning
specialpedagog göteborg jobb
exjobb teknisk biologi
insitepart enköping

Kontrollplan och kontrollansvarig – Gävle kommun

Är till för. En kontrollplan är till för att samhällets krav på att de tekniska  Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande  Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av Mindre tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (max 15 kvadratmeter) (pdf,  Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Tillbyggnader (max 30 m2) på en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader  Kontrollplan för enkla byggnader och mindre tillbyggnader Obs! Förslag till kontrollplan utan datum och signatur skickas in tillsammans med ansökan. För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art t.ex. mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ENKLA TILLBYGGNADER.

Exempelhandlingar – Enköpings kommun

Kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) Projektnamn/ Dnr byggherre: Fastighetsbeteckning: Upprättad datum (åååå-mm-dd): Denna kontrollplan är uppdelad i flera delkontrollplaner, se 2.1 Underskrift Denna kontrollplan har upprättats av byggherren eller på byggherrens uppdrag. Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Börja med att  Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.