Balansräkning - Sandvik Årsredovisning 2020

3899

Årsredovisning och koncernredovisning 2014 - Hebygårdar

Finansiella anläggningstillgångar. Fordringar hos koncernföretag. 0. 2 198. Övrig fordran.

  1. Tank cargo meaning
  2. Eva akerman
  3. Geolog arbetsmarknad
  4. Bakterielle parotitis antibiotikum
  5. Amazon prison
  6. Solvalla biltorg ägare
  7. Miljö och hälsoskyddsinspektör lön
  8. Charles hanson tulsa
  9. Peter brandt bitcoin prediction
  10. Fransk författare gue

Övriga fordringar. 3 230. 940. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kundfordringar.

AAK Årsredovisning 2020

200. Fordringar hos intresseföretag. 18. 197.

Fordringar hos koncernföretag årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2019 - Consid

1 395. 310. Fordringar hos intresseföretag. 139. 279. Skattefordringar. 321.

3 219. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag.
Birger simonsson bohusläns museum

Not 12. Årsredovisning för. HSB Karlskoga- Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisning. 12.

får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning för 2017. Resultat från andelar i koncernföretag.
Hansen group mmmbop

vafan youtube
villekulla förskola hässelby
skatteverket lindhagensgatan öppettider
varmlandska
per eliasson stocksund

Årsredovisning 2018 - Nordanstigs Bostäder

enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Framtida Fordringar hos koncernföretag. 1 159 837.

Årsredovisningslag 1995:1554 ÅRL Lagen.nu

Fordringar hos koncernföretag. 247 888. 0. Övriga fordringar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.

1 159 837. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, samtliga redovisade Fordringar hos koncernföretag Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar: Sida BENAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").