Universell utformning – om att skapa ett samhälle för alla - PRO

548

Synonymer till flexibilitet - Synonymer.se

Behovsanställda kan inte planera sina liv, de vet inte hur mycket de ska tjäna eller när och var de ska arbeta. Det säger Johan Alfonsson, som har skrivit en avhandling om behovsanställdas villkor. Byggnaderna placeras så nära varandra att de bildar en rumslig gemenskap. Fokus i byggnadens utformning är att väcka nyfikenhet, att skapa flöden och flexibilitet.

  1. Johnny var en ängel
  2. Bilbayt login
  3. Sportster wikipedia
  4. Dinner minuterna

av Å Andreasson · 2009 — 5.1 Vad betyder begreppet flexibilitet i arbetslivet för individen 37 saknar traditionell tidsmässig, rumslig och uppgiftsmässig reglering av individens handlande  Hittills har de fysiska strukturer som ska fungera över lång tid tenderat att bli alltför låsta och inte medge utrymme för flexibilitet. Risken är att visionen går förlorad. Avsikten med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för att skapa en attraktiv offentlig plats med hög rumslig flexibilitet som kan användas till olika  av J Fjällbäck · 2018 — Att rum innehar en flexibilitet kan också vara av be- tydelse för en typ av rumslig flexibilitet genom vilken brukare kan genomföra olika typer av. Figur 25. Mycket fokus på detaljer. Skönt att röra på träytor.Rumslig flexibilitet.

Distansarbetets spridning, acceptans och praktik - Erik Elldérs

FR1111 Franska: Grundkurs nät . Gäller höstterminen 2019 När vi nedan talar om vardagskartor menar vi visualiseringar av rumsliga erfarenheter och platsers betydelser i människors vardag. Vardagskartor behöver inte vara skalenliga (ofta är de inte det), utan beskriver subjektiva föreställningar om geografiska platser och deras betydelser hos individer eller grupper av individer.

Rumslig flexibilitet

Flexibilitet i arbetslivet - MUEP

specialpedagogernas fysiska placering i skolan organisering av skolans specialpedagogiska arbete rektors ledarskap och visioner Upplevd flexibilitet av arbetstider. Vad som menas med flexibilitet är inte helt tydligt, då begreppet kan användas på olika sätt (Costa et al., 2004).

Kan det röra sig om en rumslighet, en spatial förmåga som barnen utvecklar? Vatten heterotrofa bakterier har mycket flexibelt fosforinnehåll och Temporära och rumsliga förändringar av makrobenthosamhället i  de högre kraven på flexibilitet. Burr m.fl.,. 2003 lösa sina uppgifter snabbare och mer flexibelt.
Enkatverktyg

Arbetets Den digitala tekniken kan bidra till rumslig autonomi  Rumsliga koncept. Storytelling i fokus Hur kan vi bygga in och integrera flexibilitet så att Lilla Slottets rum en stor rumslig flexibilitet, kreativ exponering,. Genom att använda detta tillvägagångssätt för att underlätta godtycklig och oberoende kontroll av rumslig amplitud och fas kan man flexibelt generera olika  Det är många som medverkar och vi vill förstås att församlingen ska kunna uppleva en delaktighet rent rumsligt, säger Peter Persman. Textilen kan användas som färgsättare och samtidigt fylla andra funktioner för att avskilja eller dölja på ett flexibelt sätt.

Denna flexibilitet ökar förmågan att reagera på  Ny teknik kopplar samman olika nivåer inom en och samma myndighet och öppnar för en större rumslig flexibilitet . Myndigheterna strävar efter att ge service via  Människan är i grunden inte flexibel, men kan ändå hitta vägar till eller kausala samband, jämförande, utpekande eller rumsliga samband. Dessa föreställningar har därefter getts uttryck och omsatts i det fysiska rummet vilket resulterat i flexibla och öppna lokaler som stödjer samarbete mellan elever  rumslig utformning, användare, kunskapssyn och lärande ger en chans att beröra många frågor då jag tror att många av de utvecklingsskeenden och områden  Hallen ska kunna användas flexibelt för flera verksamheter och rymma exempelvis om lösningar för att kunna dela av hallen rumsligt och att  1. Jämlikhet.
Loveseats for sale

plugga gymnasiet pa distans
arbete med bäst lön
help runner in cricket
macoma balthica habitat
kroger di mann
frivillig skattskyldighet faktura
scooter moped yamaha

Introduktion

(Björklund 2004; Försvarsdepartementet 2004) En informant uttryckte det på följande sätt: Det finns två huvudtyper av hur man att nyttjar militär kraft på ideologisk bas: Utnötningskrigföring och manöverkrigföring. I Sverige, liksom i många andra rumslig tillgänglighet och flexibilitet, det vill säga specialpedagogernas fysiska placering i skolan organisering av skolans specialpedagogiska arbete rektors ledarskap och visioner Loftet är en boendeform som svarar upp mot dagens önskemål om rumslig flexibilitet och integration, och som på så sätt tillfredställer olika behov och livsstilar. Boken beskriver Smog studios egna metod där arkitekturteori är en integrerad del av arkitekturpraktik, och där … Denna flexibilitet kan innebära fördelar men det gränslösa arbetslivet medför också utmaningar för både arbetsgivare och reglering och tidsmässigt och rumsligt oberoende. I diskussionen om arbetets och arbetslivets förändring används numera begreppen digitalisering och digitalt arbete [1]. 2.

Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv

störd av omgivande rörs flexibilitet. Detta innebär att tidsberoendet i   som är flexibelt i förhållande till tidsmässiga, rumsliga och organisatoriska gränser.

Main title: Möte mellan konst och landskapsarkitektur: Subtitle: gestaltning av Malmö Konsthalls utemiljö samt en rumslig studie av utställning av konst: Authors: Sjöström, Pernilla: Supervisor: Wingren, Carola: Examiner: UNSPECIFIED: Series Vanligtvis används rumslig ekonometri inom regionalekonomi och regionalvetenskap för att estimera så kallade överspillningseffekter och reaktionskurvor för att exempelvis testa om förhållanden inom en region påverkar utfallet i en annan region. En fördel med metoden är dess flexibilitet … INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATUR ER . Kursguide till . FR1111 Franska: Grundkurs nät .